Ray genleşme boşluğu

Ray uçları arası genleşme boşluğu ne olmalı ? RAY UZAMASI  FORMÜLÜ ; e   ( mm.)  Uzama miktarı e = L x ∆t x a x 1000 L   ( m.)     Serbest ray boyu a   ( 1,15 x 10ᴧ-5 ) Uzama katsayısı ∆t  ( Cº )  Montaj  ile üst limit sıcaklığı farkı Burada ” L ” Ray serbest […]