VİNÇ SİSTEMLERİ BAKIM, EĞİTİM VE TEST

VİNÇ  VE  KALDIRMA  EKİPMANLARI   PERİYODİK  TEST RAPORU,  KULLANICI    EĞİTİMİ ,    KÖPRÜ    VİNÇ     OPERATÖR     EĞİTİMİ.

PERİYODİK MUAYENE ( KONTROL ) VE SORUNLARIN GİDERİLMESİ.  

Vinçlerinizin ve diğer kaldırma ve iletme ekipmanlarınızın periyodik kontrolleri yapılaktadır. Bulunan sorunlar tarafınıza iletilerek; Gidermeniz yada tarafımızca giderilerek sistem sakıncaları ortadan kaldırılmaktadır.
 YÜK – FONKSİYON TESTİ YAPILMASI VE FENNİ MUAYENE RAPORU VERİLMESİ.
Vinçiniz yük ve fonksiyon testi uygulanarak sınanır. Yaşanan sorunlar var ise gerekli müdahale ile giderilir ve vinç testi tekrarlanarak işlem bitirilir.
VİNÇ KULLANICILARINA EĞİTİM VERMEK VE EĞİTİMİ BELGELENDİRMEK.
PERİYODİK KONTROL VE BAKIM ;
1-2 VİNÇ BAKIM KONUSU

Senelik  Periyodik kontrollerinin yılda 4 defa  olarak yapılması olup KÖPRÜ, TEK ÇİFT KİRİŞ, PORTAL VİNÇ, IRGAT, MONORAY, KEDİ, KALDIRMA MAKİNASI BENZERİ Tip, Tipindeki donanımın genel ve aşağıda belirtilen noktasal kontrollerini kapsar.
3- İŞİN TARİFİ
İş  işveren  Yetkililerinin direktifleri , tarif veya istekleri doğrultusunda yapılacak olan periyodik vinç bakımı veya değişmesi gereken yeni parçaların montajı işidir.
4-  İŞİN ŞARTLARI
Yüklenici, işin yürütülmesinden bakım ekip liderliğine karşı sorumludur.
Yüklenici çalışanlarının işe başladığı tarihte SSK işe giriş bildirgelerini ibraz etmek zorundadır. Yüklenici tesiste işe uygun vasıflarda eleman çalıştırmak zorundadır.
Yüklenici firma elemanları çalıştıkları fabrika veya yerin disiplin kurallarına uymak zorundadır.
Yüklenici firma personelinin tüm SSK primleri, yüklenici firma tarafından yatırılacaktır.
Yüklenici firma elemanları kendilerine has iş elbiseleri, eldiven, baret, gözlük gibi iş işçi sağlığının gerektirdiği  teçhizatla çalışacak ve özellikle iş güvenliği kurallarına ciddi şekilde uyacaklardır.
İşveren iş emniyeti ve işçi sağlığı açısından gerekli olacak  işletmeye özel iş güvenliği malzemelerini sağlamak zorundadır.
İşveren servis personelinin gerekli olursa yemek ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
Yüklenici personelinde oluşabilecek her türlü iş kazası veya üçüncü şahıslardan doğabilecek her türlü zarar ziyan ve cezai durumdan sorumludur.
5- İŞE BAŞLAMA
Sözleşmenin yapıldığı ilk 3-5 gün içinde yapılacaktır. Bunu takip eden bakımlar da aynı kural doğrultusunda yapılacaktır.
6-İŞİN KONTROLÜ
Bakım işinin kontrolü  Yüklenicinin Genel Makine Bakım Şefliği ve İşveren Saha Yetkililerince yapılacaktır. Kontrolde eksik ve kusurlu bulunan işler düzeltilecektir.
7-İŞİN TESLİMİ VE RAPORLAMA
Sözleşme konusu işin bakımın tamamlanması ve gerekli parça değişimini müteakip Yüklenici tarafından görevlendiren teknik personel ile işveren tarafından kontroller yapılarak ilgili bakım raporu firmaya sunulacaktır.
Tüm bu kontroller ve raporlama sırasında DIN, FEM ve imalatçı firma özel normları esas olacaktır.
8-İŞİN KAPSAMI
Genel  bakım ve kontrol genel hatlarıyla aşağıdaki kontrol ve bakımlardan oluşur.
KÖPRÜ, TEK ÇİFT KİRİŞ, PORTAL VİNÇ, IRGAT, MONORAY, KEDİ, KALDIRMA MAKİNASI BENZERİ Tip, Tipindeki donanımın Fren fonksiyon kontrolleri ve bakımları, Limit şalter fonksiyon kontrolü ve bakımı, Halat hasar  lif kontrolleri ve bakımları, Halat tespit yerleri kontrolleri ve bakımları, Yağlama ve seviye tespit kontrolleri ve bakımları, Yağ keçelerinin sızdırmazlık kontrolü ve bakımı, Bağlantı cıvata ve kaynak kontrolleri ve bakımları, Köprü ve kedi yürüme sistemlerinin kontrol ve bakımları, Köprü ve kedi yürüme redüktör kontrol ve bakımları, Kanca bloğu  ve çatlak kontrol ve bakımları, Halat kılavuzu kontrol ve bakımı, Kumanda panosu genel kontrol ve bakımı, Elektrik alma sistemleri kontrolü ve bakımları, Enerji taşıma sistemleri kontrol ve bakımları, Bara ve fırça kontrol bakımları
Genel  bakım genel hatları ile yukarıdaki gibidir. Detayda ise aşağıdaki gibi kontrol ve bakımlar yapılmaktadır.1)      VİNÇ Yüksüz kaldırma, indirme fren fonksiyonu ve yüklü  kaldırma, indirme fren fonksiyon kontrolleri yapılır.
2)      VİNÇ Halat ve halat tamburu kontrolü ve greslemesi, halat tespit  yerleri ve parçalarının kontrolü halat tutucu kamanın kontrolü yapılır.
3)      VİNÇ Halat kılavuzu halat makaraları ve kanca bütesi kontrolleri yapılır.
4)      VİNÇ Redüktör yağ seviyesi kontrolü, yağ kaçağı kontrolleri yapılır.
5)      VİNÇ Makara, kanca, tambur ve tekerlek yataklarının kontrolleri yapılır.
6)      VİNÇ Kreynin bağlantı cıvatalarının ve kaynaklarının kontrol ve bakımları yapılır.
7)      VİNÇ Travers grubu kanca çatlak kontrolleri yapılır.
8)      VİNÇ Pano kontaktör , trafo, kablo, sigorta kontrolleri yapılır.
Bu VİNÇ bakım kapsamında tespit edilen büyük arıza ve eksiklikler mutabakat ile ayrıca tekliflendirilir.
9-İŞİN bitimi vinçin Belgelendirilmesi

Vinç için üç ayda bir yapılacak bakım sonrası yük testi ve belgelendirme işlemi yapılır, fenni muayene raporu düzenlenir ve verilir.
 
Yapılacak vinç bakım sözleşmenin süresi 1 yıldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir